Historia Koła


- ROK 1985-


W dn. 05.02.1985r.
odbyło się zebranie założycielskie Koła PZW przy SM „Na Skarpie”
w Toruniu

Na zebraniu tym uchwalono :

I. Zarząd ma się składać z 12 członków
II. Komisja rewizyjna ma się składać z 4 członków
III. Wybór delegata na Zjazd Okręgowy
IV. Wybory mają się odbyć w sposób jawny


Kandydaci do Zarządu

1. Ryszard Wąsewicz – Prezes
2. Wojciech Wiśnicki – V-ce Prezes
3. Grzegorz Bożejewicz – V-ce Prezes ds. Sportu
4. Ryszard Janowski – sekretarz
5. Krzysztof Brsemajster - skarbnik
6. Janusz Orłowicz – kapitan sportowy
7. Zbigniew Wysoki – org. imprez
8. Piotr Soczewiński – gospodarz Koła
9. Beata Gierszewska – kronikarz
10. Paweł Pańka – rzecznik
11. Henryk Ciesielski – komendant Straży Ochrony Wód
12. Bernard Dąbrowski – członek ds. zagospodarowania wód


Kandydaci do Komisji Rewizyjnej

1. Franciszek Wilmanowicz – przewodniczący
2. Jan Rygielski – zastępca
3. Roman Rygielski – członek
4. Roman Pietruszewski – członek

Kandydaci na delegatów na Zjazd Okręgowy PZW

1. Ryszard Jankowski
2. Andrzej Jankowski

Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Na zakończenie zebrania ustalono wstępny plan pracy skarbnika Koła oraz harmonogram
zebrań zarządu.


21.02.1985r.

Odbyło się pierwsze zebranie zarządu Koła w Klubie „Szóstka”.
Jak się później okazało klub ten został siedzibą naszego koła.
Na zebraniu tym ustalono, iż zebrania zarządu będą się dobywały w każdy czwartek
po 1-szym i 15-tym każdego miesiąca, oraz ustalono plan imprez organizowanych przez
nasze koło. Harmonogram pracy zarządu, oraz plan imprez wywieszony został na tablicy
ogłoszeń Klubu „Szóstka”.

30.09.1985r.

Zarząd Koła zwrócił się do Zarządu Okręgu z prośbą o przyznanie pod opiekę dwóch
„dołów” położonych w starorzeczu Wisły, oraz zarybienie ich amurem, linem i szczupakiem.